Kodulehe küpsised | Google Consent Mode v2: Mida peaksid teadma ja millega arvestama oma kodulehe tegemisel või haldamisel

Kodulehe tegemine, küpsised
7 minutit kulub lugemiseks

Kui te juba teate, kuidas Google Consent Mode (Google’i nõusoleku režiim) toimib, siis jätke esimene osa sellest loost vahele ning jätkake lugemist osast, mis räägib versiooni uuendusest Google Consent Mode V2.

Mis asi on Google Consent Mode, miks seda on vaja ja kuidas see toimib?

 

Google käivitas Google Consent Mode tänu kahele septembris 2020 kehtima hakanud seadusele. Täpsemalt seadustele mis kehtivad kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMPs – hõlmates kõiki ELi riike, Islandit, Liechtensteini ja Norrat) ja Suurbritanniat.

 • ePrivaatsuse direktiiv, mis nõuab kodulehtede ja rakenduste operaatoritelt nõusoleku saamist enamike küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate jaoks.
 • Üldandmekaitsemäärus (GDPR), mis kehtestab tugeva, aktiivse nõusoleku standardi.

Enamik Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Suurbritannias tegutsevaid ettevõtteid peab küsima nõusolekut reklaamimiseks ja analüütiliste küpsiste jaoks, sõltumata sellest, kus ettevõtted ise asuvad. Google’l peab täitma kõiki uue Euroopa Liidu (EL) seaduse, nn digitaalturgude määruse (DMA) kohustusi. See määrus (DMA) reguleerib, kuidas Google käsitleb kolmandaid(third-party cookies) osapooli (näiteks teie ettevõtet) pakutavate teenuste kasutamisel.

Nõusoleku andmine

Kui kasutaja külastab teie kodulehte, kuvatakse Nõusoleku halduse platvorm (CMP) (kui te kasutate mõnda) küpsiste riba või hüpikaken, paludes kasutajal nõustuda reklaami- ja analüütiliste küpsistega. Kui kasutaja nõustub, salvestatakse kasutaja seadmesse küpsised. Need küpsised jälgivad, kuidas kasutaja teie kodulehel ja veebis käitub. Kui kasutaja ei soovi ehk keeldub, siis ei paigutata tema seadmesse ühtegi küpsist (spetsiaalne kood). See tähendab, et teil pole võimalik jälgida konkreetse kasutaja individuaalset käitumist ega pakkuda talle hiljem isikupärastatud reklaame. Olenemata keeldumisest annab Google nõusoleku režiim siiski mõningaid signaale ka nende kasutajate tegevuse kohta, kes küpsistega ei nõustu.

Konversioonimudel (Consent mode)

Kui kasutaja ei nõustu reklaami- või analüütikaküpsistega, ei salvesta Google ega ka loe kasutaja seadmesse juba varem salvestatud küpsiseid. See tähendab, et kodulehe omanikuna kaotate mõningase ülevaate nende kasutajate osakaalu ning käitumise kohta. Google’i nõusolekust keeldumise režiim (consent mode) pakub siiski kodulehe omanikule alternatiivset võimalust saada teavet kasutajate tegevuse kohta. Seda teavet nimetatakse “konversioonimudeliks”. Kasutades masinõpet, analüüsib Google varasemaid trende ja muud teavet, et teha järeldusi selle kohta, kuidas mitte-nõustuvad kasutajad tõenäoliselt teie saidil käituvad. Tehes seda ilma neid individuaalselt tuvastamata. Sellisel viisil pakub Google Ads siiski mõningaid võimalusi reklaamikonversioonide loomiseks kasutajatele, kes pole nõusolekut andnud.

Google Consent Mode v2 (Google’i nõusoleku režiim v2)

 

2023 aastal tutvustas Google oma uut nõusoleku režiimi Google Consent Mode v2. mille peamiste muudatuste kokkuvõte on järgmine:

Spetsiifiline nõusolek (Granular Consent)

GDPR-i kohaselt peab nõusolek olema “spetsiifiline”. Näiteks peaks inimene saama nõustuda analüütikaküpsistega, kuid mitte reklaamiküpsistega. Google kasutab selleks inglise keelset terminit “Granular Consent” nõusolekuks. Juba algne versioon Consent Mode’ist salvestas kasutaja spetsiifilised ehk täpsema nõusoleku eelistused läbi mitme parameetri (Consent Mode’i API). Parameetrid mis annavad ülevaate Google’ile kasutaja eelistustest sellistes valdkondades nagu reklaam, analüütika ja turvalisus.

Google’i nõusoleku režiim v2 tutvustab Google’i nõusoleku režiimi API-sse kaks uut parameetrit:

 • ad_user_data: string – määrab nõusoleku andmete edastamiseks Google keskkonda üldiselt reklaamidega seotud eesmärkideks
 • ad_personalization string – määrab nõusoleku isikupärastatud reklaamidele.

Need uued parameetrid on loodud selleks, et Google’i saaks tõita seadusest DMA tulenevaid kohustusi ning aidata teil täita e – privaatsuse direktiivi ning GDPR-i nõudeid.

Mida peaksid tegema nende uute nõudmiste järgimiseks

 

Õigemini oleksid pidanud tegema juba enne 01. märtsi 2024. Kuna Google ei ole konkreetset tähtaega määranud, seepärast soovitame eeldada, et tähtaeg on 1. märts 2024.

Põhimõtteliselt on viis võimalikku teed Google uute nõuete täitmiseks:

 • Leidke Consent Management Platform (CMP) teenust pakkuv partner. (näiteks Cookieyes)
 • Kui teil juba on oma CMP partner, siis lülitage sisse nõusoleku küsimise režiim sisse
 • Rakendage Google Consent Mode v2 käsitsi
 • Ärge tehke midagi
 • Viige oma koduleht reeglitega vastavusse

Valik 1: Leidke Consent Management Platform (CMP) teenust pakkuv partner

Leidke teile sobiv ja Google poolt aktsepteeritud kvaliteetset tarkvara või teenust pakkuv koostööpartner. See tagab teile:

 • Nõuetele vastava teate ehk küpsiseriba
 • Nõuetele vastava nõusoleku režiimi
 • Saate kasutada isikupärastatud reklaame
 • Saate regulaarsed ning nõuetekohased uuendused ja kindluse, et kasutate Google’i sertifitseeritud nõusoleku halduse platvormi (CMP).

Selle valiku korral teeb CMP teenuse või tarkvara pakkuja töö teie eest ära.

Valik 2: Lülitage nõusoleku režiim oma Consent Management Platform (CMP) tarkvaras sisse

Google soovitab nõusoleku režiim oma CMP tarkvaras sisse lülitada kui on täidetud järgmised neli parameetrit:

 • Teil on küpsiseriba
 • Te ei kasuta praegu nõusoleku režiimi
 • Soovite kasutada isikupärastatud reklaame
 • Te kasutate Google’i poolt sertifitseeritud Consent Management Platform (CMP) tarkvara

Nõusoleku režiimi sisselülitamine rakendab automaatselt v2 uuendusi. Kui te ei kasuta nõusoleku režiimi, ei saa te Google’i konversioonimudeli funktsioonide poolt pakutavaid signaale.

Valik 3: Rakendage nõusoleku režiim v2 käsitsi

Kui te ei soovi kasutada mõnda teenusepakkujat, siis võite rakendada Google’i nõusoleku režiimi v2 ka ise ehk käsitsi. Peaksite seda tegema kindlasti kui:

 • Te kasutate küpsiseriba
 • Te küsite juba klientidelt nõusolekut
 • Soovite kasutada isikupärastatud reklaamis
 • Te ei soovi kasutada CMP teenuse pakkujat ja haldate oma küpsiseriba ning seadeid ise

Vaadake Google’i juhiseid, kuidas käsitsi rakendada nõusoleku režiimi v2.

Valik 4: Ärge tehke midagi

See on alati valik, aga veenduge enne, et kõik järgmised tingimused oleks täidetud:

 • Teil on jubanõuetele vastav küpsiseriba
 • Te kasutate juba nõuetele vastavat nõusoleku režiimi
 • Te ei soovi kasutada isikupärastatud reklaame

Eespool nimetatud olukordades ei ole nõusoleku režiimi v2 värskendus teie jaoks asjakohane. Saate selle otsuse alati üle vaadata. Näiteks kui otsustate tulevikus kasutada isikupärastatud reklaame, siis peate valima 1–3 olevate võimaluste vahel.

Valik 5: Viige oma koduleht reeglitega vastavusse

Veenduge, et teie koduleht vastab kõigile eelpool nimetatud sedustes olevatele reeglitele. Ehk peaksite oma kodulehte hindama küpsiste seisukohast.

 • Kasutate Google’i tooteid reklaami- või analüütika eesmärkidel EMPs või Suurbritannias
 • Teil pole küpsiseriba.

Nagu juba eespool mainitud, on küpsise nõusolek oluline õiguslik nõue kogu Euroopas ja teistes jurisdiktsioonides. Peate alati leidma omale sobiva viisi, et oma kodulehe kasutajatelt nõusolekut küsida.

Mis juhtub, kui te ignoreerite Google’i nõusoleku režiimi v2 kasutamisega seotud reegleid ja tähtaegu?

 

Google’i on uute reeglite rakendamise tähtajaks määranud märtsi 2024. Selle tähtaja täitmata jätmine uue nõusoleku režiimi rakendamisel võib tähendada, et kaotate juurdepääsu Google’i toodetele ja signaalidele.

Alates märts 2024 blokeerib Google teie kodulehelt järgmisi signaale:

 • uute andmete kogumisel EMPs või Suurbritannias teie Google Analyticsi publiku nimekirjades olevate kasutajate kohta
 • uute andmete jagamisel Google Ads keskonnale

Mida see täpsemalt võiks teile tähendada:

 • Te ei saa oma kodulehe uutele külastajatele taasreklaamida (remarketing ads)
 • Google on vähem efektiivne teie reklaamikonversioonide ennustamisel ja jälgimisel
 • Teie reklaamikulud võivad suureneda tõhususe vähenemise tõttu
 • Teie kampaaniatel võivad olla senisest kehvemad tulemused

Kui teil on küsimusi privaatsustingimuste, kodulehe SEO teenuse, Google Ads reeglite kohta või on plaanis hoopis uue kodulehe tegemine, siis võtke meiega kindlasti ühendust. Arutleme nende plaanide üle ning leiame koos just teie äri eesmärke toetava lahenduse.

TASUTA E-RAAMAT

KUIDAS OLLA OMA KONKURENTIDEST KÕRGEMAL  –  SEO MIS TOIMIB

14 osast koosnev sisukas SEO ülevaade, mis sisaldab hulgaliselt praktilist informatsiooni. Jagame Sinuga samm-sammult juhiseid, kuidas ALUSTADA SEO ja linkide ehitamisega ja oma kodulehte tõhusalt optimeerida. t