Kodulehe tegemine | Hea koduleht arvestab optimeerimise (SEO) printsiipe ja külastajate kasutajakogemusega

Kodulehe tegemine seo sõbralikuks ja kiireks
4 minutit kulub lugemiseks

Kodulehe tegemisel ja digiturunduses üldse on väga oluline mõista otsingumootoritele optimeerimise (SEO) tähtsust. Kuigi sellest sõltub otseselt kodulehe külastajate arv,  jääb see sageli erinevate teiste strateegiate ning ootuste varju.

 

Otsingumootorite sõbralik veebidisain tähendab sisuliselt kodulehe loomist ja struktureerimist viisil, mis võimaldab otsingumootoritel seda lihtsasti indekseerida, arvestades samal ajal ka kasutajakogemusega. Sisuliselt peaks disainer lisaks kõigele muule tavapärasele arvestama ka otsingumootorite algoritmide toimimise põhireeglitega. Rakendades kodulehe optimeerimise (SEO) sõbralikke disainiprintsiipe, saab disainer tagada, et loodu pole mitte ainult visuaalselt meeldiv ja kasutajasõbralik, vaid ka kõrgelt  hinnatud otsingumootorite tulemustes. Ehk siis optimeerimise sõbraliku veebidisaini omaksvõtmine on tänases konkurentsitihedas maailmas möödapääsmatu ning mõjutab otseselt orgaanilise liikluse kaudu kodulehele saabuvate külastajate hulka.

Kodulehe optimeerimiese (SEO) sõbraliku veebidisaini 5 printsiipi

 

 1. Disainimine nutiseadmetele: Tänapäeva digitaalses maailmas on see lausa esmane ning hädavajalik. SEO-sõbralik koduleht on võimeline kohanema maksimaalselt paljude erinevate ekraanisuuruste ja eraldusvõimetega. Mobiilisõbraliku kodulehe loomine mitte ainult ei paranda kasutajakogemust, vaid sobib kokku ka Google’i mobiil-eelindekseerimise kriteeriumitega, mis mõjutavad positiivselt otsingutulemusi.
 2. Lehe laadimiskiiruse optimeerimine: Lehe laadimiskiirus on samuti oluline nii kodulehe optimeerimise (SEO) kui ka kasutajakogemuse jaoks. Aeglased veebilehed ärritavad kasutajaid, suurendades põrkemäärasid ning avaldades otsest negatiivset mõju otsingumootorite poolt antavatele reitingutele. SEO-sõbralike veebidisaini strateegiaid on erinevaid. Näiteks koodi suuruse(mahu) vähendamine, brauseri vahemälu kasutamine või piltide suuruse optimeerimine.
 3. Puhas ja semantiline HTML struktuur: Hästi korraldatud HTML struktuur on oluline tõhusa otsingumootori indekseerimise jaoks. SEO-sõbralikus veebidisainis kasutatakse HTML-koodi, mis lihtsustab indekseerimis- ja krüptimisprotsesse. Korraldatud HTML suurendab sisu asjakohasust ja konteksti, suurendades seeläbi nähtavust otsingumootorites. Lisaks pakuvad pealkirjade sildid (H1, H2) või skeemi märgistus väärtuslikke teadmisi erinevate sisuelementide tähtsuse ja konteksti kohta.
 4. Optimeeritud pildid ja multimeedia: Piltide ja multimeedia sisu optimeerimine on oluline kasutajate kaasatuse suurendamiseks ja tõhusaks teabe edastamiseks. Valesti optimeeritud meediumifailid halvendavad lehtede laadimiskiirust ja mõjutavad kodulehe optimerimise (SEO) tulemusi negatiivses suunas. See pärast on väga olulineoptimeerida piltide ja multimeedia ressursse. Näiteks failide suuruse vähendamine, kirjeldavate failinimede kasutamine ning teksti atribuutide integreerimine mitte ainult ei kiirenda veebilehtede laadimiskiirust, vaid suurendab ka ligipääsetavust ning hõlbustab otsimootorite sisu avastamise protsessi. Lisaks on alati oluline lisada piltidele ALT tekstid ehk alternatiivtekstid. Kuidas neid lisada saad täpsemalt saad lugeda postitusest Mis on ALT tekst
 5. Kasutajasõbralik navigeerimine ja sisemine linkimine: Sujuv navigeerimine on oluline kasutajatele meeldiva lehitsemiskogemuse tagamiseks. SEO seisukohast soodustab läbimõeldud struktuur ja strateegiline sisemine linkimine sisu avastamist ning indekseerimist otsingumootori otsirobotite poolt. SEO-sõbraliku kodulehe tegemisel on oluline luua intuitiivseid navigeerimismenüüsid, korraldada sisu hierarhiliselt ja strateegiliselt linkida omavahel seotud lehti.

Hästi loodud optimeerimise (SEO) sõbralik disain mõjutab otsingumootorite analüüsi läbi paljude kodulehe elementide. Näiteks kodulehe laadimiskiirus, HTML struktuur või navigeerimise hierarhia on elemendid, mis mõjutavad otseselt otsingumootori algoritme. Kodulehe loomisel nendega arvestades saame mõjutada lehe leitavust ja selle mõistmist otsingumootorite poolt. Viimane viib aga parema võimaliku indekseerimise ja kõrgeimate reitinguteni otsingutulemustes. Lisaks parandab nendega arvestamine otseselt ka kasutajakogemust, võimaldades lehtede kiiret laadimist, intuitiivset navigeerimist ja optimeeritud multimeediaelemente, vähendades seeläbi põrkemäära ning suurendades kasutajate kaasatust kodulehel.

SEO-sõbraliku  kodulehe loomise võtmelemendid:

 

 1. Skaleeruv veebidisain
 2. Lehe laadimiskiirus
 3. Puhas ja semantiline HTML struktuur
 4. Optimeeritud pildid ja multimeedia
 5. Kasutajasõbralik navigeerimine ja sisemine linkimine
 6. Sisu optimeerimine
 7. Kvaliteetse sisu loomine
 8. Tehnilised SEO elementide kasutamine
 9. XML saidikaardi (ing. sitemap) kasutamine
 10. Optimeerimise tulemuslikkuse mõõtmine ja jälgimine

Kokkuvõtteks võiks öelda, et oluline on otsida tasakaalu otsingumootorite ja kasutajate vajaduste vahel. Koduleht, mille loomisel on arvestatud ainult kodulehe optimeerimise (SEO) printsiipe, arvestamata kasutajakogemusega, riskib külastajate vähenemise või lahkumisega sellelt sootuks ning see omakorda potentsiaalsete klientide või müügitulu vähenemisega. Meie pooldame ja praktiseerime integreeritud lähenemisviisi, mis ühendab kodulehe optimeerimise (SEO) praktikad kasutajakesksete disainiprintsiipidega, pakkudes seeläbi kodulehti, mis on otsingumootorite reitingutes kõrgel positsioonil ning rahuldades sama aegselt ka nõudlike kodulehte külastajate vajadusi.

TASUTA E-RAAMAT

KUIDAS OLLA OMA KONKURENTIDEST KÕRGEMAL  –  SEO MIS TOIMIB

14 osast koosnev sisukas SEO ülevaade, mis sisaldab hulgaliselt praktilist informatsiooni. Jagame Sinuga samm-sammult juhiseid, kuidas ALUSTADA SEO ja linkide ehitamisega ja oma kodulehte tõhusalt optimeerida. t